start schooljaar...bewegen is gezond!

1 september..eerste schooldag. De leerlingen van de centrumschool konden via balkjes en afgespannen lint de speelplaats bereiken. Elk kind kreeg een puzzelstukje van een olympische sportman/vrouw. Als alle stukjes werden samengevoegd was de klas 1 team geworden! Na een dansje en de eerste speech van directeur Lieven, ging het richting klaslokaal.