update corona: laatste maatregelen

  • We proberen de klasbubbels zoveel mogelijk te respecteren.

  • In de hoogste klassen is het dragen van een mondmasker verplicht. 

  • We vragen uitdrukkelijk om de school niet te betreden.

  • Het busvervoer voor BO blijft gewoon verder doorgaan

 

We proberen onze school zo goed en zo veilig mogelijk open te houden.
Mogen we hiervoor ook op uw begrip en medewerking rekenen?

dankjewel

 

groenhove