Klassen - Centrum

klas Nancy Vandamme
klas Mieke Vandenberghe
klas Patricia Leflere
klas Trees Vromant
klas Els Vuylsteke
klas Barbara Madou/Els Verkarre
klas David Lezy en Niek Dewaele
muziekklas
techniekklas