Klassen - Groenhove

Klas Heidi Demaré
Klas Keylie Verlinde
klas Janique Lacombe / Rudi Theunisse
klas Els Dejonghe
klas Ninke Verplancke
klas Lieselotte Vervaele
klas Sofia Bommers/Rudi Theunisse
klas Mieke Dejonghe
muziekklas
techniekklas
De Speeltorre