groot nieuws: nieuwe directeur

Beste ouders en leerlingen van de Torretjes

Het bestuursorgaan van de scholengroep Sint-Rembert heeft in haar vergadering van dinsdag 22 juni de heer Lieven Bal aangesteld als nieuwe directeur voor de Torretjes.

Hij neemt vanaf 16 augustus de taak van Kurt Bisschop over.

Directeur Kurt gaat als pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de slag.

De heer Lieven Bal is momenteel coördinator van het ondersteuningsnetwerk Noord(-Torhout).

De jaren daarvoor werkte hij o.a. als onderwijzer in het buitengewoon onderwijs en als GON-begeleider vanuit BuSo De Wissel en BuSo De Kade.

Hij bouwde zo ook zijn expertise rond ASS uit en kent onze scholengroep ondertussen goed.

Hij woont in Torhout en is papa van drie zonen.

 

We wensen de heer Lieven Bal veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

 

Vriendelijke groeten

Ann Stael Kurt  Algemeen Directeur - Scholengroep Sint-Rembert 

Kurt Bisschop Directeur - De Torretjes

centrum
groenhove