spelen in de warande

Na de bewegingsloop was er nog wat tijd om de speeltuigen van de warande te verkennen!